نحوه پیگیری مرسوله پستی

پیگیری مرسوله پستی

در زمان ثبت سفارش شما انتخاب میکنید که بسته شما توسط کدام شرکت پستی ارسال شود. و کارماتوس زمانی که بسته پستی شما را تحویل شرکت ارسال کننده دهد برای شما یک بارکد پستی پیامک میکند.

شما برای پیگیری مرسوله پستی خود، از بین سرویس های زیر آن شرکتی که برای ارسال بسته خود انتخاب نموده اید را انتخاب کنید. و بارکد پستی که کارماتوس برای شما ارسال کرده است را در آن سرویس پیگیری نمایید.

نحوه پیگیری مرسوله پستی – کارماتوس نحوه پیگیری مرسوله پستی – کارماتوس نحوه پیگیری مرسوله پستی – کارماتوس

دقت کنید که کارماتوس تمامی بسته های پستی خود را بیمه میکند. پس در هنگام دریافت سفارش آن را برسی کنید تا هرگونه خسارتی به بسته شما وارد شده بود از پست دریافت شود. کارماتوس تنها کیفیت محصولات خود را ضمانت میکند و خرابی یا شکستگی بسته توسط پست باید پیگیری شود.

همچنین در صورتی که بسته پستی شما توسط پیک پست برای شما ارسال نشد حتما با شرکت ارسال بسته تماس گیرید.

در صورت وجود هرگونه سوال یا مشکل میتوانید با کارشناسان کارماتوس ارتباط داشته باشید.